Problematika motivace zaměstnanců a pracovní zátěže

Zlepšovat pracovní prostředí nestačí. Člověk má své hranice. Chcete-li, aby vám zaměstnanec vydržel, nastavte pracovní zátěž podle jeho schopností. Nezvládá, co je třeba? Pak asi není vhodným pro danou pozici a měli byste se rozloučit. Dlouhodobé přetěžování není řešení.Mnoho zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům nové technologie. S pocitem, že jim ulevuje a usnadňuje práci. Co na to vaše soukromí? Ten nový úžasný moderní firemní telefon „musím“ zvednout i v 7 hodin večer. Odpovědět na emaily na tom novém notebooku je otázka chvilky. Tak proč to neudělat třeba v sobotu? Benefit ke zjednodušení práce se tak stává bičem na zaměstnance, kteří nedokáží říct „DOST“.


Při práci působí na jedince řada vlivů. Jejich dlouhodobé působení vede ke snížení pracovní schopnosti, mnohdy i k onemocnění.

Přetížené tělo

Fyzická zátěž je činností, která aktivuje svalstvo. Je to zátěž nejen pro pohybový, ale také pro dýchací a srdečně-cévní systém. Fyzická zátěž ovlivňuje termoregulaci a energetický výdej organismu.

Zákonné desatero

Psychická pracovní zátěž je zákonem rozdělena do deseti skupin. Hodnocení provádí odborník. Sleduje

 • časový tlak a intenzita práce;
 • vnucené pracovní tempo;
 • monotonie;
 • nároky v oblasti komunikace a kooperace;
 • práce v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu a noční práce;
 • vlivy narušující soustředění (např. hluk);
 • odpovědnost hmotná a organizační;
 • riziko ohrožení vlastního zdraví a zdraví jiných osob;
 • pracovní podmínky;
 • šikana, mobbing a další problémy ve vztazích na pracovišti.

 Mezi další hodnocené faktory patří obsah práce, časová náročnost a nároky na osobnostní charakteristiky zaměstnanců.

Senzorická zátěž

Senzorická zátěž neboli smyslová zátěž se týká pracovišť, na kterých jsou zatěžovány smyslové orgány. Příkladem jsou místnosti s ovládacími prvky pro přístroje či s výhledem a plochu, kde se organizují pracovní činnosti.
 


3 videotréninky z programu Sedět je umění zdarma

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.Nenechte se přetížit 15 způsobů ochrany při fyzické zátěži

 1. Odstraňte zdroje nepřiměřené fyzické zátěže.
 2. Zajistěte, aby fyzická pracovní zátěž nepřekračovala individuální kapacitu.
 3. Odpočívejte, dělejte si pravidelné přestávky.
 4. Vyhněte se jednostrannému zatížení.
 5. Omezte špatné pracovní polohy.
 6. Střídejte těžkou a lehkou fyzickou práci .
 7. Manipulujte správně s břemeny.
 8. Využívejte pomocníky - transportní prostředky, hydraulické zvedáky atd.
 9. Používejte ergonomické nástroje a nářadí.
 10. Vyhněte se dlouhodobému přidržování či sevření těžkých nástrojů.
 11. Udržujte technická zařízení v dobrém stavu.
 12. Zvolte si optimální rotaci směn.
 13. Dodržujte pracovní způsobilost jedince k dané činnosti.
 14. Dodržujte bezpečnost práce.
 15. Používejte ochranné pomůcky.

Obalte si nervy aneb ochrana při psychické zátěži

 • Nastavte si pracovní místo podle ergonomických standardů.
 • Zorganizujte si práci.
 • Naučte se odpočívat.
 • Jste vedoucí? Delegujte.
 • Jste podřízený? Nebojte se říci, že je toho moc.
 • Vybírejte si práci podle svých možností.
 • Při monotónní práci dodržujte pravidelné přestávky (5-10min každé 2 hodiny), případně střídejte činnosti.

Chraňte si své smysly

 • Zajistěte si dobré světelné podmínky na pracovišti.
 • Upravte práci zrakovým požadavkům (rychlost pohybu předmětu, velikost sledované plochy).

Fyzická, psychická i senzorická zátěž má významný vliv na člověka. Jejím nadměrným působením dochází k pracovním úrazům, problémy s páteří, nemoci svalů, šlach, kloubů, úpon a kostí. Všechny problémy mají stejného jmenovatele – jednostatranné nadměrné přetěžování. Psychické přetěžování má často za následek psychosomatické onemocnění či neurotické příznaky.

Zaměstnavatelé, dbejte na to, aby benefit zaměstnance ve formě stálého připojení do kanceláře nevyčerpal až k pracovní neschopnosti. Fyzická, psychická i senzorická zátěž musí být optimálně nastavena. Motivace zaměstnance by měla pouze podpořit jeho výkon, nikoliv nutit k překročení jeho limitů.

Další témata bloguPřipojte se k nám

A sledujte, jak můžete zlepšovat své zdraví. Krůček po krůčku. Každý měsíc vás provedeme praktickým nácvikem a cvičebními jednotkami  Školy zad. 

zjistit více

Víkendová Škola zad

Užijte si víkendu plného zdravého pohybu. Cvičení Školy zad pod profesionálním dohledem Marie Zemánkové, styling pod laskavým vedením Heleny Tomanové  a relaxační masáže v rukou Dany Vávrové. 

zjistit více


Mohlo by Vás zajímat